Joomla 1.7已经发布了一段时间了,关于Joomla 1.7你玩了么?对于它你又了解多少呢?今天给大家分享的这个幻灯片《Joomla 1.7隐藏的秘密》(Hidden Joomla 1.7 Secrets)就会向大家展示Joomla 1.7那些不为人知的秘密。哈哈……